Mọi thông tin khách hàng đều được bảo mất với mọi hình thức.